shopping_cart
Utilizarea datelor personale
POLITICA SC IOASIM IMPORT EXPORT SRL ÎN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul Datelor dumneavoastra cu caracater personal
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este SC Ioasim Import Export SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Rasaritului nr.13 înregistrată la Registrul Comerţului sub J12/5082/1992, CUI RO 2896277 în calitate de proprietar al website-ului www.ioasim.ro

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC Ioasim Import Export SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este înregistrarea ca potențial destinatar al activităților de promovare.

* Acest website folosește doar cookie-uri necesare funcționării.

* Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet nu sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

* Nu există părți terțe cărora să le fie distribuite datele produse de activitatea vizitatorilor noștri pe site.

*Informațilei de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail sunt colectate de către noi doar daca ati ales sa ne trimiteti email la unul dintre adresele noastre de email .

Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator și reprezentanții SC Ioasim Import Export SRL.

In ce scopuri va prelucram datele cu caracter personal?
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”): • Oferirea de produse • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri; • Respectarea obligațiilor noastre legale • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile și produsele SC Ioasim Import Export SRL • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele SC Ioasim Import Export SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă la sediul SC Ioasim Import Export SRL (vezi secțiunea contact) sau în format electronic la emailul prezentat pe site(vezi sectiunea contact) De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele înregistrate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele.
Contact
adresa
str. Rasaritului nr 13, Cluj Napoca,Cod:400058

[ harta ]
[ Date despre companie ]
Cariera
Pentru postul care vi se potriveste va rugam sa ne contactati:
-brutar/patiser
-ambalator
-conducator auto
-operator vending
facebook
https://www.facebook.com/Ioasim
mail
office@ioasim.ro
comenzi@ioasim.ro
ioasim_imp_exp@yahoo.com
Telefon comenzi
0748.233.339